Uzasadnienie wsparcia

Wychowanie nie jest przedmiotem psychoterapii, a być może – w niektórych przypadkach – chodzi właśnie o jakość wychowania. Nie zawsze jest tak, że życiowe niepowodzenia w relacjach ze sobą i z innymi czy przewlekłe obniżenie nastroju wynikają z zaburzeń psychicznych. Wiele osób – nie  analizując źródła niechcianego zachowania – od razu poszukuje psychologa, nie zdając sobie sprawy, że mogą zacząć od porady udzielonej przez doświadczonego pedagoga. Czym zatem jest wsparcie wychowawcze? Czym zajmuje się zaangażowany pedagog? 

Wsparcie wychowawcze to:

1.       Stwarzanie sytuacji istotnych egzystencjalnie, tak aby młody człowiek mógł doświadczać pogłębionego sensu życia i znaczeń, wobec których nie powinien być obojętny.  

2.      Dzielenie się sytuacjami godnymi do zakomunikowania, tak aby młody człowiek mógł usłyszeć i wyrazić to, jak człowiek działa i co się z nim dzieje, kiedy doświadcza ważnego przeżycia, przebudzenia i przemiany.

3.      Wyjaśnianie zjawisk, których zrozumienie wymaga odroczonego poznania, tak aby młody człowiek - w drodze do przeżycia olśnienia intelektualnego - doświadczył dojrzewania własnych myśli.

4.      Rozpoznawanie zalet i wad własnej epoki, własnego środowiska i samego siebie, tak aby młody człowiek miał pogłębioną świadomość czynników ograniczających oraz wzbogacających jego myślenie i zachowanie.
5.      Stwarzanie sytuacji bliskości i czułości w rodzinie, tak aby młody człowiek doświadczał tego, że to, co robi w swoim życiu i ze swoim życiem jest - w wielu przypadkach - skutkiem ubocznym pogłębionych relacji z samym sobą i z najbliższym otoczeniem.

*

Jeśli w życiu Państwa rodziny NIE pojawiają się sytuacje opisane powyżej, zachęcam do zapoznania się z całością strony i do nawiązania kontaktu. 

  Więcej na temat różnić między poradnictwem pedagogicznym a psychoterapią.