Oferta i cennik

Każdy przypadek analizowany jest indywidualnie. Bywa, że forma i czas spotkań modyfikowane są w trakcie procesu wsparcia. Najczęściej jednak, po kontakcie telefonicznym i opisaniu zgłaszanego problemu w formularzu, wybieramy jedną z poniższych opcji współpracy:

1. Wsparcie podstawowe składa się z 4 spotkań on-line z całą rodziną, trwających nie dłużej niż 90 minut każde. W tym czasie poznajemy prawidłowe modele funkcjonowania rodziny, kulturę komunikacji w rodzinie, obecność i znaczenie rytuałów rodzinnych, sposoby zwiększające pozytywne interakcje w rodzinie. Opcjonalnie, po wykonaniu większości zadań on-line, w dogodnym dla wszystkich czasie, spotykamy się w osadzie pedagogicznej na pikniku rodzinnym, z możliwością noclegu.*

Cennik: koszt każdego spotkania on-line wynosi 200 pln, piknik w osadzie to cena 500 pln**        

2. Wsparcie rozszerzone składa się 12 spotkań on-line dla całej rodziny, trwających nie dłużej niż 90 minut każde i również może zakończyć się spotkaniem w osadzie pedagogicznej.

3. W ramach opisanego wynagrodzenia każdy członek rodziny może wykonać do mnie jeden telefon w tygodniu (rozmowa do 30 min).

4. Zasady płatności. W przypadku wsparcia podstawowego, płatność uiszczana jest z góry (za 4 sesje) bezgotówkowo (przelew blik na numer telefonu). Płatność za spotkanie w osadzie pedagogicznej uiszczana jest dzień przed wizytą. W przypadku wsparcia rozszerzonego, płatność uiszczana jest z góry za pierwsze 4 sesje, a kolejne po każdym spotkaniu. 

3. Korzystający ze wsparcia może anulować spotkanie bez poniesienia jego kosztów, tylko i wyłącznie w przypadku powiadomienia o tym fakcie z uprzedzeniem minimum 24 godzinnym. Ta sama zasada dotyczy prowadzącego wsparcie.

*Warunki noclegowe omawiane są indywidualnie.

**Cena nie obejmuje wyżywienia i dojazdu, które pozostają we własnym zakresie.