Słownik wyrazów ratujących życie, pod redakcją Michała Palucha 

nr 1092. Wspieram Cię (strony: 44, 514, 520, 609)

Wyróżnione słowo to tylko jedno z 1203 słów i fraz widocznych w indeksie alfabetycznym słownika. Na całość składa się 45 esejów tematycznych oraz 33 pojęcia kluczowe, jak na przykład: Spotkanie; Współodpowiedzialność; Dom; Wspólnota; Rodzina; Dziękczynienie, Komunikacja międzyludzka czy Czułość.

Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, autorstwa Bogusława Śliwerskiego i Michała Palucha 

podjąć myśl o "uwolnieniu" (s. 341) 

Napisaliśmy książkę z myślą o pokoleniu współczesnych rodziców i nauczycieli, chcąc dać impuls motywacyjny do przemyślenia edukacji na nowo - w duchu kompetencji głębokich.

Kompetencje głębokie - doświadczenie zreflektowania się, artykuł Michała Palucha, w książce pod redakcją Kamila Kurackiego i  Żanety Tempczyk-Nagórki

"Rezygnując z egocentryzmu"

Kryzys pandemii i wojny stworzył nam warunki do postawienia samych siebie "pod znakiem zapytania".

Kompetencje głębokie - inne spojrzenie na samych siebie i na to, co dookoła, artykuł autorstwa Michała Palucha, w książce pod redakcją Marzeny Dycht i Emilii Śmiechowskiej - Petrovskij

"Człowiek z lampką oliwną"

Pierwszy artykuł o kompetencjach głębokich i metaforze, która wprowadza do rozumienia zmiany nastawienia w edukacji i życiu codziennym.

Numer tematyczny międzynarodowego czasopisma ekologicznego, poświęcony konferencji w przedszkolu leśnym Bajkowy Las w Łubnianach, pod gościnną redakcją Michała Palucha. Pierwszy tekst, współredagowany z Marleną Kilian o:

"Ogrodoterapii"

Drugi tekst definiuje pojęcie:

"Monokultury edukacyjnej" 

Forum Pedagogiczne, numer tematyczny: Pedagogika lasu, pod gościnną redakcją Michała Palucha i Marcina Klimskiego

"przyrodo-Słowie"

W kilku artykułach naukowych, autorstwa pedagogów, psychologa, leśnika i filozofa, staramy się omówić główne ścieżki rozwoju pedagogiki lasu.