Jestem adiunktem w Katedrze Filozofii Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pod moją redakcją ukazał się "Słownik wyrazów ratujących życie" (2023), będący jedną z publikacji krajowego Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, w czasie pandemii i wojny. Projekt ten realizowałem przy współpracy z wieloma rodzinami i szkołami z całej Polski. Wraz z Bogusławem Śliwerskim napisaliśmy książkę pt. "Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego" (2021), która uzyskała Nagrodę Rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam doświadczenie pedagoga ulicy, przez lata organizowałem z młodzieżą wiele wydarzeń i festiwali w przestrzeni publicznej, szkolnej i medialnej. Jestem również czynnym instruktorem i członkiem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa - Polskiego Związku Narciarskiego. Inicjowałem wiele projektów prorodzinnych i edukacyjnych. Otrzymałem tytułu: "Mistrza Pedagogii" i "Stella Virium", przyznane kolejno przez: Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Kwalifikacji w Krakowie.